Márkák
 
 
Kiemelt termékek
 
Partnereink
 

Felhasználási feltételek

Vásárlási / Szerződési Feltételek
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak az alábbi szabályzat elfogadásával és tudomásulvételével vásárolhat Internetes áruházunkban.

 

A Compu-Tel Számítástechnika Weboldalán szereplő termékeket kétféle módon vásárolhatja meg:
1. Kiskereskedelmi forgalomban a Compu-Tel Számítástechnika üzlethelyiségében.
2. A www.compu-tel.co.hu internetes portálon üzemelő webáruházban az alábbi vásárlási feltételek szerint. A jelen feltételek tartalmazzák a Compu-Tel Számítástechnika (továbbiakban: Eladó) Interneten keresztül megközelíthető úgynevezett virtuális boltjában (webáruházában), azaz a www.compu-tel.co.hu portálon az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő a www.compu-tel.co.hu portálon a képernyőn megjelenő termékek kosárba helyezésével, a fizetés és szállítási feltételek kiválasztásával és a megrendelsé elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Webáruházon Keresztüli Vásárlási Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

A szerződés létrejötte
A Vevő tudomásul veszi, hogy a www.compu-tel.co.hu portálon végrehajtott megrendelést követően Eladó munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vétel jön létre. A megvásárolni kívánt termékek szállítási feltételeiről és összegéről kollégánk a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatást nyújt. A megrendelés leadásakor a www.compu-tel.co.hu portál által generált automatikus e-mail üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza. Minden esetben az eladó telefonon, info@compu-tel.co.hu e-mailen, vagy faxon keresztüli visszaigazolást nyújt a vevőnek.

Értékesitési feltételek:
Minden olyan termék, amely nem napi forgalomban értkesithető, specifkus, 500.000Ft érték feletti, csak előleg vagy teljes értékű előutalás esetén kötünk szerződést, és fogadjuk a megrendelését.
Menete:
- Árajánlat kérés (Vevő)
- Árajánlat küldése (Eladó)
- Árajánlat irásos elfogadása, áranjánlat sorszámára hivatkozva (Vevő)
- Visszaigazolás (Eladó)
- Előleg számla küldése, levélben, e-mail mellékletben pdf formátumban. (Eladó)
- Átutalás a számlasorszámra hivatkozva (Vevő)
- Árú készletezése (Eladó)
- Árú kiszállitásának eggyeztetése (Eladó - Vevő)
- Kiszállitás (Eladó)
- A fennáló maradék összeg rendezése (ha a vétel ár nem teljes összegkén került előutalásra) (Vevő)

Szállítási feltételek
A www.compu-tel.co.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje minimum egy maximum hatvan munkanap alatt végzi. A szállítás költsége a vevőt terheli a hatályos árlistánk szerint. A szállítás költségeiről weboldalunkon tájékozódhat. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a www.compu-tel.co.hu portálon megrendelt terméket átvette. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát, továbbá az új termék esetén a Jótállási jegyet

Árak, fizetési mód és fizetés
A www.compu-tel.co.hu  portálon a termékek az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve. A Compu-Tel Számítástechnika bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is. A megrendelés visszaigazolásakor a vevő pontos tájékoztatást kap a várható beszerzési és szállítási időről. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük. A Compu-Tel Számítástechnika nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. A www.compu-tel.co.hu portálon a Vevő választja ki a termék átvétel ill. a kiszállítás módját. A termék belföldi kiszállításának költsége a portálon fel van tüntetve. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli. A Vevő kötelessége a vételár megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg. Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy Eladó megbízottjának. Vevői elállás esetén a szállítás költsége a vevőt terheli

A jótállás (garancia), szavatosság
Az Eladó jótáll azért, hogy a www.compu-tel.co.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza. Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg. Az Eladó ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint. Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervize, illetve a márkaszervizek útján látja el.
A Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

A szervizszolgálatra jogosultság a következők szerint érvényestihető:
- A termék vásárlását, magyar cég által kiállított számla igazolja.
- A termék magyarországon lett beépítve.
- A terméket a gyártó által megbízott szerviz üzemelte be, és érvényesítette a garanciát.
Külföldről, vagy külföldre szállitot terméknek garanciális érvényestéséről kérjük érdeklődjön helyi gyártó képviselettől, szervizüktől.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.
Egyéb jótállások (garanciák) kizárása
A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása
Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy az árura vonatkozó információk a lehető legpontosabbak, és legteljesebbek legyenek, ennek ellenére bizonyos szövegek, vagy képek hibákat, pontatlanságokat, hiányosságokat tartalmazhatnak, a harmadik féltől kapott helytelen adatok nyilvánosságra hozása miatt. Ezért a Compu-Tel Számítástechnika nem tud garanciát vállalni az egyes termékekről nyilvánosságra hozott információk teljességéért és pontosságáért, továbbá nem vállal semmilyen felelősséget sem az ezen információk felhasználása miatt keletkezett károkért. Azoknál a termékeknél, amelyek helytelen adatokat tartalmaznak (beleértve az árat is), a Compu-Tel Számítástechnika joga van arra, hogy a hibás adatok felhasználásával létrehozott megrendelést - annak bármelyik szakaszában - törölje, vagy visszautasítsa. A cégünk bankszámlájára beérkezett esetleges előrefizetéseket ilyen esetekben azonnal visszautaljuk. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.
Eladó nem továbbá nem felelős az alábbiakért:
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
- A Vevő felelős a portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
- Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.

A viszonteladás kizárása
A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők a www.compu-tel.co.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.

Az elállás joga
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Ön a szerződéstől, az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A termékeket a számlával vagy nyugtával együtt visszaküldheti.
a.) A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a kézikönyveket, dokumentációt) eredeti csomagolásban. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek.
b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.
A Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.


Egyéb feltételek
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.